top of page

TERMES D'ÚS

Cuidem de la teva confidencialitat i les teves dades

Informació Legal

Gestiona't Manresa
CIF B65340465
www.gestionatmanresa.com (o "Lloc Web" d'ara endavant).

Objecte

La finalitat d'aquest lloc web és donar a conèixer els continguts comercials, activitats, productes i serveis que ofereix Gestiona't Manresa.

----
El Portal Gestiona't Manresa

1.1 A través del Portal Gestiona’t Manresa (d'ara endavant, "el Portal") de la societat Gestiona’t Manresa (d'ara endavant, "la SOCIETAT"), accessible a través de l’adreça URL www.gestionatmanresa.com es facilita als visitants i usuaris del portal (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia informació de serveis i continguts relacionats amb la formació, cursos i tallers (d'ara endavant, "els Serveis")

 

 

Condicions d'acés i ús del portal

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals"). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l'accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar a través d'aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o l’ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els Usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.

Com a Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.

 

 

Contingut del portal

L'Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'Usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels serveis prestats a través del Portal i de les condicions d'accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.

La SOCIETAT informa l'usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereix  Gestiona’t Manresa.

Protecció de les dades personals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que tots els dades personals i professionals que faciliti seran incorporades a un fitxer registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el titular és Gestiona't Manresa. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes. L'usuari accepta la present política de privacitat i condicions d'ús, i concedeix el seu consentiment al tractament de les seves dades personals acord a fi de Gestiona't Manresa. L'usuari pot exercir, sense efecte retroactiu, els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça gestionatmanresa@gmail.com.

Responsabilitat

Gestiona't Manresa no es responsabilitza dels danys que els usuaris puguin causar en aquest lloc web, o en qualsevol altre, per l'ús il.legal o inapropiat del mateix, o de la informació en ell continguda.

Comunicacions electròniques

Gestiona't Manresa enviarà als usuaris que ho demanin comunicacions electròniques relacionades amb l'objecte de Gestiona't Manresa.

Anàlisi de l'ús i tràfic

Gestiona't Manresa utilitza eines tècniques d'anàlisi per a l'obtenció d'informació sobre l'ús del lloc web. L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d' IPs, així com el tractament de la informació obtinguda mitjançant aquests mitjans. En qualsevol cas, l'usuari pot desactivar i / o eliminar les galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Seguretat

Gestiona't Manresa garanteix la seguretat de les dades personals proporcionades pels usuaris, donada la tecnologia actual i els riscos del medi, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Enllaços a llocs web de tercers

Gestiona't Manresa compta entre els seus continguts amb enllaços a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers, amb la finalitat de proporcionar accés a una altra informació disponible a Internet. Gestiona't Manresa no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre els seus continguts, com tampoc dels continguts situats fora del lloc web.

Responsable del fitxer i tractament de les dades

Gestiona't Manresa.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel lectual de la pàgina www.gestionatmanresa.com pertanyen Gestiona't Manresa. Queda prohibida la reproducció, distribució o modificació, total o parcial, dels continguts d'aquest Lloc Web, excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Gestiona't Manresa, o quan així ho estipuli la Llei.

Legislació i forum

Gestiona't Manresa i l'usuari, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre, accepten sotmetre a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona per qualsevol qüestió o controvèrsia derivada del contingut del Lloc Web. L'accés a la pàgina web de Gestiona't Manresa implica l'acceptació expressa de totes les condicions anteriorment esmentades.

bottom of page